2012/03/10

På G till Turkiet


En sista hälsning från våra turkietresenärer innan avfärd.