2015/11/12

Dubai???

"Oj..." Var min första tanke när jag såg att IFK har tänkt ha träningsläger i Dubai.

-Fanns det verkligen ingen på Kamratgården som har det minsta koll på hur opinionen blåst ett bra tag kring den totala avsaknaden av bl.a. arbetsrätt, mänskliga rättigheter eller jämställdhet där?

Någon på kamratgården hoppas jag iaf yttrade sig om att det borde kunna bli ramaskri bland socialt medvetna fans när Dubai dök som upp förslag. 

På officiella hemsidans del om våra värderingar står det  i första stycket:
"Föreningens kamratskap bygger på omtanke, ärlighet och respekt – för alla. Vi är folkets lag och omfamnar de som delar våra värderingar, oavsett social bakgrund, etnicitet, religiös åskådning eller sexuell läggning."

Jag önskar att spelarna får ett träningsläger i sol och värme men räknar med att destinationen ändras.2015/11/06

Beträffande reduceringen av Levande Sittplats - rad 1

DEBATT. För ett tag sedan kom det ett brev till årskortsinnehavare på LS om att platserna på rad 1 skulle bort. Utan förvarning eller annan information hade beslutet tagits. Här kommer en text som supportern Daniel Skarp, en av dem som förlorar sin plats, lagt ut i social media.

Läs och begrunda. Vad är det som är på väg att hända? Var ska det sluta? Kommer vi få fler borttagna platser? Det började med planket, men var ska det sluta? Kommer det sättas upp plank på hela GU om alla i publiken hoppar?

Ingen har undgått att LS inför nästkommande säsong tvingas ta del av en reducering av dess platser i form av att hela rad ett kommer att plockas bort. Med anledning av ovan nämnda beslut och den stora irritation som följt - i kombination med att undertecknad och dess kamrater sedan 2009 är placerade på nämnda rad och diverse olika frågetecken uppstått, hölls i förra veckan ett möte med Andrej Häggblad och Mike Sahlenius (föreningens säkerhetschef) för att dels få svar på frågor som uppstått i samband med det mail som gick ut från föreningens sida, och dels för att framföra våra önskemål och synpunkter i frågan.

Tilläggas bör att Andrej på ett föredömligt sätt styrde upp ett möte med kort varsel - för detta lyfter vi på hatten.

Vi är många som anser att beslutet är förhastat, bygger på fel grunder och borde ha skötts på ett helt annat sätt än fallet varit nu. Det känns som att föreningen har agerat lite för agerandets skull då beslut fattats utan att man först sett över alternativa lösningar innan man agerat genom att helt sonika stänga en hel rad på en sektion som är den lugnare av de aktiva sektionerna på Gamla Ullevi av idag - och framförallt utan att någon som helst varning gått ut till hela sektionen i fråga, eller annan form av dialog.

Med detta som underlag satte sig åtta av oss ner på Kamratgården för att försöka se om vi kunde mötas på halva vägen i någon form - detta lyckades dock inte utan vi kommer nästa år att få se ett LS reducerat i antal platser och årskort - 36 till antalet.

LS har sedan dess start inför säsongen 2009 varit ett fantastiskt koncept på de flesta av sätt, och har under årens lopp varit förskonade från större incidenter och åtminstone vi som står där, och har stått där, anser att problematiken varit betydligt mindre än vad det faktiskt skulle kunna varit med tanke på dess placering. Denna bild delas dock inte av vår förening som sedan starten i form av bl.a Andrej har fått kämpa och stångas för dess fortsatta existens pga. påtryckningar utifrån. Något som också vid tid till annan har kommunicerats utåt från föreningens sida.

Att sektionen nu blir föremål för ett rejält ingrepp i form av reducering av en hel rad känns dock inte som ett beslut fattat under rätt former - oaktat att sektionen varit under lupp sedan tidigare.

Ett antal olika kompisgäng och grupper blir nu splittrade och borttagna från platser som man huserat på sedan den nya arenans intåg - av förklarliga skäl ett beslut som svider och som känns orättvist på flera sätt.

Man väljer, som föreningen uttrycker det, att agera mot ett fåtal istället för att agera kollektivt mot de dryga 600 årskortsinnehavare som finns på sektionen - ett argument som inte riktigt faller i god jord hos någon av oss. Beslutet berör inte enbart 36 av oss utan är större än så anser vi. Föreningen går här aktivt in på en sektion och gör förändringar som inte riktigt är tagna på rättvisa villkor som vi ser det.

Agerandet är också viktigt rent principiellt att bemöta inför framtida beslut som eventuellt kommer tas på övriga arenan då vi anser att man agerat förhastat och utan kommunikation med berörda parter innan slutgiltigt beslut tagits - en punkt nog så viktig att poängtera.

Nämnas bör att de rykten som florerat kring att även rad två skulle beröras och vara föremål för en stängning inte är något annat än just rykten. Åtminstone i detta nu. Risken finns att fler aktioner och beslut kommer att ske på arenan, men ingenting av detta är fattat idag.

Med utgångspunkt från vårt möte kan föreningens beslut sammanfattas enligt följande;

- Blåvitt har i detta fall agerat helt på egen hand, helt i förebyggande syfte. Man har alltså inte fått påtryckningar från polis eller annan instans att fysiskt gå in och göra några förändringar. Enligt föreningens säkerhetschef så agerar man utifrån vad man tror att Polismyndigheten vill, och för att föregå deras eventuellt kommande krav på förändring framledes

- Gästande supporters har genom bl.a sina SLO:er framfört massiva klagomål på placeringen av LS och det faktum att det hetsas och kastas för mycket över bortasektionen. Kastande av föremål är något som vi självfallet är emot då vi själva inte vill uppleva samma bemötande på bortaplan. Vad beträffar "hetsandet" så ställer vi oss dock oförstående till detta då hela syftet med placeringen av LS är att just hetsa och störa ut bortasektionen - något som med framgång sker med såväl humor som annat. Gamla Ullevi ska vara ett rent helvete att komma till för resande supportrar, så i det avseendet anser vi att man lyssnat på tok för mycket på våra besökande supportrar som inte riktigt kan ta att det pekas finger från en sektion med medelålders män och kvinnor..

- Klagomål har inkommit från besökare på sektion M1 och M2 - sektioner som är placerade rakt nedanför LS. Detta är sektioner helt utan årskort och således föremål för spontanbesökare - dessa har inkommit med klagomål på kastade föremål från LS. För oss som är stationerade på första raden är detta något som vi med fördel kan ha en åsikt kring då vi på nära håll med utgångspunkt från vår position kan se vad som sker - och inte heller detta är något som vi anser vara ett stort problem.

- Man vill förhindra att folk "hänger ut över räcket och hetsar" från LS mot bortasektionen. Hetsen kommer som vi ser det att ske på samma sätt från rad två och detta var också något som bekräftades under mötet. Så inte heller detta är enligt oss något som ligger till grund för en stängning av rad ett.

- Åtgärder likt kastnät är inte av intresse att testa. Vi föreslog att kastnät sätts upp i förebyggande syfte för att på så sätt skydda bortasektionen, och på så sätt skona en stängning av rad ett, men detta var inget vi fick gehör för. Enligt oss borde man först och främst testa en liknande åtgärd innan reducering av platser sker.

- Publikvärdar kommer att stationeras längs rad ett i syfte att iaktta och samla information i de fall de ser att folk kastar föremål eller på annat sätt bidrar till ordningsstörning.

- Berörda personer på rad ett kommer att erbjudas ströplatser i den mån det släpps upp lediga platser i anslutning till att årskorten förnyas - man kommer även att försöka tillgodose att så många som möjligt bereds plats tillsammans. Denna avstämning görs den 31/12 i samband med att föreningen får en bild av hur många som förnyat sina årskort. Vid önskemål kring nya platser uppmanas man att ta kontakt med Andrej så snart som möjligt för att hitta en bra lösning.

Utifrån ovan har vi viss förståelse för föreningens situation där man är pressad att agera då LS varit uppe på tapeten sedan tidigare - vad vi inte riktigt kan förlika oss med är tillvägagångssättet.

Värt att nämna är att detta beslut enligt föreningen inte enbart baseras på händelserna vid mötet med Bajen - men mycket säger oss att just den matchen varit startskottet för ett aktivt beslut och agerande. Detta till trots att händelserna vid det tillfället helt och hållet skedde utifrån ett säkerhetsarbete som inte föll väl ut då Bajen-supportrar tilläts gå igenom den avspärrning som är avsedd att hålla LS och bortastå separerade.

Andrej poängterade vid flera tillfällen att han personligen på inga sätt vill minska kapaciteten på Gamla Ullevi utan snarare öka densamma. Att han även ställer sig - väldigt - positiv till en ny arena/en arenaförändring var något som vi med ett leende tog med oss när vi lämnade ett Kamratgården i guldstrid..

Dajlas Gäng och Östra Sitt, genom Daniel Skarp

2015/11/03

Matchbilder: Kalmar FF hemma.Blåvitt stupade i guldstriden under de sista omgångarna, poängtappen mot bland annat Halmstad hemma och Djurgården borta blev alltför kostsamma i slutändan. Att man bara klarade oavgjort mot Kalmar i lördags spelade egentligen ingen roll eftersom Peking lyckades slå Malmö borta. Oavsett var Emelie Hübner (@EmzaansFoto) på plats med sin kamera och dokumenterade Blåvitts säsongsavslutning.

Vänligen visa respekt och beskär inte eller redigera inte bilderna. Dela gärna med dig av bilderna med dina vänner men behåll vattenstämpel som finns i bildernas vänstra hörn samt ange fotograf vid publicering. För frågor kontakta Emelie på emelie_hubner@hotmail.com