2012/03/11

AIK:s nye ordförande Johan Segui slog en signal...

...och ville kommentera min korta text på Baraben från den 2 mars. I den texten återgavs en intervju med Johan Segui i Svenska Dagbladet, där Segui kallade AIK:s medlemmar och supportrar för "kunder". Lite självgott skrev jag att IFK Göteborgs ordförande aldrig skulle degradera klubbens medlemmar och supportrar till "kunder". Jag utvecklade resonemanget på min egen blogg här.

Min korta text väckte starka känslor. En och annan upprörd AIK-supporter hörde av sig och ville förklara Seguis uttalande. En förklaring som återkom var att Segui vände sig till sponsorerna när han beskrev medlemmar och supportrar som "kunder", eftersom det var ett språk sponsorerna förstod. Samtidigt förväntades klubbens medlemmar och supportrar förstå att han bara spelade ett spel när han uttryckte sig på det sätt han gjorde.

Igår lördag blev jag uppringd av Johan Segui som ville reda ut saken. Han var mycket trevlig och instämde helt i kritiken att beskriva supportrar och medlemmar som kunder. Segui sa att han var felciterad i Svenska Dagbladet och det han hade sagt var ungefär så här: I den moderna fotbollen beskrivs ibland besökare, supportrar och klubbmedlemmar som kunder. Har man det synsättet måste man också ge besökare, supportrar och medlemmar en god service - annars förlorar man dem. Men jag tycker att kundtänkandet inom fotbollen är felaktigt. Det gläder mig mycket att Johan Segui tar avstånd från alla försök att reducera medlemmar och supportrar till kunder.

Segui trodde också att IFK Göteborg hade utomordentliga möjligheter att göra en stark säsong - inte minst genom valet av den nye tränaren Mikael Stahre...

Ulf Bjereld