2013/03/18

Marknadsför spelarna

PUBLIK. Vi fortsätter titta in på aktiviteter som förhoppningsvis hade utmynnat i nya åskådare och framtida årskortsinnehavare. På BaraBen har två artiklar tidigare publicerats, Usel årskortsstatistik och Prestera prestera!, där vi lyft frågan om att vi säljer för lite årskort och hur man skulle kunna få mer publik. Här kommer ytterligare 3 förslag från mig:

Visa upp spelarna
Den enda gången man ser spelarna utanför planen är när de kanske dyker upp i Blåvittshopen eller säljer lite merchandise en gång per år. Detta räcker naturligtvis inte för att marknadsföra Sveriges populäraste och bästa lag. Här gäller det att hitta aktiviteter för den breda massan där folket får en chans till att träffa och prata med sina framtida idoler. Detta måste ske på månadsvis basis och inte sporadiskt under ett helt år. Ha straffsparkstävling i Nordstan eller på andra stora shoppingställen, arrangera tvspelsträffar, utmana spelarna i tekniktävlingar etc.

Fadderverksamhet
Låt spelarna ansvara för vissa av de grundskolor och fotbollsklubbar (ungdom) som finns i Göteborg. Skapa en relation och samtidigt visa upp ett socialt ansvar. Vem hade inte blivit glad om spelaren dök upp på skolan eller träningen, stöttade och tog sig tid till barnen? Bjud in barnen till matcherna och jag lovar att de kommer generera framtida intäkter för klubben samt kommer ge en bättre inramning på arenan.

Studenter
Visa goodwill och gör något mer för Göteborgs alla studenter. Att studenter ofta har det illa ställt är ingen nyhet och här finns en stor grupp att vända sig till. Sänk priserna ytterligare och fler kommer ta sig till arenan.

Har du några ytterligare förslag?