2013/03/08

"Grahn Turismo"

VÄRLDSREKORD. Detta måste vara någon typ av världsrekord. I vad vet jag inte, men någon typ av rekord måste det vara. I flest klubbar på kortast tid? I ambivalens? I brist på viktig fotbollskompetens? I antalet underliga klubbadresser? Som sagt, jag vet inte... Men tacksam att driva med är han, och han har skapat ett alldeles eget uttryck i och med detta: "Grahn Turismo".