2012/10/09

Lika som bär?

Långsamt uppåt, snabbt som satan utför!