2012/04/21

Den "NYA Regelboken"


REGLER. Inför denna säsong så talades det om att Domarna skulle få nya tolkningar för vissa regler och även att det skulle bli fokusområden.
BaraBen kan nu avslöja hur de nya regeltolkningarna ser ut så att inför nästa omgång så behöver det inte bli så upprört i supporterleden, detta är helt enkelt den NYA REGELBOKEN:
Vi väljer väl att börja med den regel som väcker störst huvudbry:

Hands enligt gamla regelboken:

Hands innebär att en spelare avsiktligt tar kontakt med bollen med sin hand eller arm. Domaren ska ta hänsyn till följande:
handens rörelse mot bollen (inte bollens rörelse mot handen)
avståndet mellan motspelaren och bollen (oväntad boll)
handens position innebär inte nödvändigtvis att det är ett regelbrott
att vidröra bollen med ett föremål som hålls i handen (kläder, benskydd, etc.) räknas som ett regelbrott
att träffa bollen med ett föremål

Den nya Tolkningen:

Att en spelare vidrör bollen med någon annan kroppsdel än fötterna, huvudet så blåses det för hands. Dock så är det ju självklart att man ska få använda händerna för att ta bollen.
Hands

Inte hands

H%C3%B6jdpunkter:%20Se%20straffsituationen%20som%20kostade%20MFF%20segern
Inte heller hands (1.51 min in i klippet)

Den enda som inte får ta bollen med händerna är ju Bagarn i Mjällby. Men det är ju inte så konstigt, han är ju över 40 och ni vet det där om gamla hundar och sitta?


Gammal hands

Offside enligt gamla regelboken

 • ”närmare motståndarlagets mållinje” betyder att någon del av en spelares huvud, kropp eller fötter är närmare motståndarlagets mållinje än både bollen och den näst siste motspelaren. Armarna inkluderas inte i denna definition.
 • ”ingriper i spelet” betyder att spela eller vidröra bollen som passats eller vidrörts av en medspelare
 • ”stör en motspelare” betyder att förhindra en motspelare från att spela eller kunna spela bollen genom att tydligt skymma motspelarens siktlinje eller hindra hans rörelser eller göra gester eller rörelser som, enligt domarens uppfattning, vilseleder eller stör en motspelare.
 • ”vinner en fördel genom att vara i offsideposition” betyder att spela en boll som studsar till honom från stolpen eller ribban när han varit i offsideposition eller att spela en boll som studsat till honom från en motspelare när han varit i offsideposition.

Den nya tolkningen:

Här har man plockat bort alla definitioner och bara koncentrerat sig på den sista, ”vinner en fördel genom att vara i offsideposition” den tolkas numera ”vinner en fördel” (Herregud, det blev ju mål på övertid och allt, så kan vi inte ha det)

Utvisning enligt gamla regelboken:

En spelare, ersättare eller ersatt spelare ska utvisas om han begår någon av följande sju förseelser:
 • allvarligt otillåtet spel
 • våldsamt eller obehärskat uppträdande
 • spotta på en motspelare eller någon annan person
 • förhindra ett mål eller en klar målchans för motståndarlaget genom att avsiktligt beröra bollen med händerna (gäller ej målvakten inom hans eget straffområde).
 • förhindra en klar målchans för en motspelare som rör sig mot spelarens mål genom en förseelse som bestraffas med frispark eller straffspark
 • använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester
 • få en andra varning i samma match

Den nya tolkningen:

Numera är det inte så noga det där med våldsamt och obehärskat, det är inte ens särskilt noga att det är just den spelaren som har gjort något otillåtet. Det är ju inte ens säkert att något otillåtet har inträffat, domarna ska inte vara så petiga nu längre, det är röda kortet är för oanvänt.
Allsvenskan:%20Stor%20domarmiss%20n%C3%A4r%20Angus%20f%C3%A5r%20r%C3%B6tt%20kort

Allsvenskan:%20Fel%20man%20utvisad%20i%20Dif%20-%20Gif%20Sundsvall

Vi på BaraBen hoppas att detta dokument kan upplysa alla supportar om hur den nya Regeltolkningen ser ut så vi slipper alla dessa burop och tokigheter på läktarna framöver.
Vi kommer även såklart att fortsätta avslöjandena om domarnas nya tolkningar varefter säsongen lider.