På gång


torsdag 12 november 2015

Dubai???

"Oj..." Var min första tanke när jag såg att IFK har tänkt ha träningsläger i Dubai.

-Fanns det verkligen ingen på Kamratgården som har det minsta koll på hur opinionen blåst ett bra tag kring den totala avsaknaden av bl.a. arbetsrätt, mänskliga rättigheter eller jämställdhet där?

Någon på kamratgården hoppas jag iaf yttrade sig om att det borde kunna bli ramaskri bland socialt medvetna fans när Dubai dök som upp förslag. 

På officiella hemsidans del om våra värderingar står det  i första stycket:
"Föreningens kamratskap bygger på omtanke, ärlighet och respekt – för alla. Vi är folkets lag och omfamnar de som delar våra värderingar, oavsett social bakgrund, etnicitet, religiös åskådning eller sexuell läggning."

Jag önskar att spelarna får ett träningsläger i sol och värme men räknar med att destinationen ändras.fredag 6 november 2015

Beträffande reduceringen av Levande Sittplats - rad 1

DEBATT. För ett tag sedan kom det ett brev till årskortsinnehavare på LS om att platserna på rad 1 skulle bort. Utan förvarning eller annan information hade beslutet tagits. Här kommer en text som supportern Daniel Skarp, en av dem som förlorar sin plats, lagt ut i social media.

Läs och begrunda. Vad är det som är på väg att hända? Var ska det sluta? Kommer vi få fler borttagna platser? Det började med planket, men var ska det sluta? Kommer det sättas upp plank på hela GU om alla i publiken hoppar?

Ingen har undgått att LS inför nästkommande säsong tvingas ta del av en reducering av dess platser i form av att hela rad ett kommer att plockas bort. Med anledning av ovan nämnda beslut och den stora irritation som följt - i kombination med att undertecknad och dess kamrater sedan 2009 är placerade på nämnda rad och diverse olika frågetecken uppstått, hölls i förra veckan ett möte med Andrej Häggblad och Mike Sahlenius (föreningens säkerhetschef) för att dels få svar på frågor som uppstått i samband med det mail som gick ut från föreningens sida, och dels för att framföra våra önskemål och synpunkter i frågan.

Tilläggas bör att Andrej på ett föredömligt sätt styrde upp ett möte med kort varsel - för detta lyfter vi på hatten.

Vi är många som anser att beslutet är förhastat, bygger på fel grunder och borde ha skötts på ett helt annat sätt än fallet varit nu. Det känns som att föreningen har agerat lite för agerandets skull då beslut fattats utan att man först sett över alternativa lösningar innan man agerat genom att helt sonika stänga en hel rad på en sektion som är den lugnare av de aktiva sektionerna på Gamla Ullevi av idag - och framförallt utan att någon som helst varning gått ut till hela sektionen i fråga, eller annan form av dialog.

Med detta som underlag satte sig åtta av oss ner på Kamratgården för att försöka se om vi kunde mötas på halva vägen i någon form - detta lyckades dock inte utan vi kommer nästa år att få se ett LS reducerat i antal platser och årskort - 36 till antalet.

LS har sedan dess start inför säsongen 2009 varit ett fantastiskt koncept på de flesta av sätt, och har under årens lopp varit förskonade från större incidenter och åtminstone vi som står där, och har stått där, anser att problematiken varit betydligt mindre än vad det faktiskt skulle kunna varit med tanke på dess placering. Denna bild delas dock inte av vår förening som sedan starten i form av bl.a Andrej har fått kämpa och stångas för dess fortsatta existens pga. påtryckningar utifrån. Något som också vid tid till annan har kommunicerats utåt från föreningens sida.

Att sektionen nu blir föremål för ett rejält ingrepp i form av reducering av en hel rad känns dock inte som ett beslut fattat under rätt former - oaktat att sektionen varit under lupp sedan tidigare.

Ett antal olika kompisgäng och grupper blir nu splittrade och borttagna från platser som man huserat på sedan den nya arenans intåg - av förklarliga skäl ett beslut som svider och som känns orättvist på flera sätt.

Man väljer, som föreningen uttrycker det, att agera mot ett fåtal istället för att agera kollektivt mot de dryga 600 årskortsinnehavare som finns på sektionen - ett argument som inte riktigt faller i god jord hos någon av oss. Beslutet berör inte enbart 36 av oss utan är större än så anser vi. Föreningen går här aktivt in på en sektion och gör förändringar som inte riktigt är tagna på rättvisa villkor som vi ser det.

Agerandet är också viktigt rent principiellt att bemöta inför framtida beslut som eventuellt kommer tas på övriga arenan då vi anser att man agerat förhastat och utan kommunikation med berörda parter innan slutgiltigt beslut tagits - en punkt nog så viktig att poängtera.

Nämnas bör att de rykten som florerat kring att även rad två skulle beröras och vara föremål för en stängning inte är något annat än just rykten. Åtminstone i detta nu. Risken finns att fler aktioner och beslut kommer att ske på arenan, men ingenting av detta är fattat idag.

Med utgångspunkt från vårt möte kan föreningens beslut sammanfattas enligt följande;

- Blåvitt har i detta fall agerat helt på egen hand, helt i förebyggande syfte. Man har alltså inte fått påtryckningar från polis eller annan instans att fysiskt gå in och göra några förändringar. Enligt föreningens säkerhetschef så agerar man utifrån vad man tror att Polismyndigheten vill, och för att föregå deras eventuellt kommande krav på förändring framledes

- Gästande supporters har genom bl.a sina SLO:er framfört massiva klagomål på placeringen av LS och det faktum att det hetsas och kastas för mycket över bortasektionen. Kastande av föremål är något som vi självfallet är emot då vi själva inte vill uppleva samma bemötande på bortaplan. Vad beträffar "hetsandet" så ställer vi oss dock oförstående till detta då hela syftet med placeringen av LS är att just hetsa och störa ut bortasektionen - något som med framgång sker med såväl humor som annat. Gamla Ullevi ska vara ett rent helvete att komma till för resande supportrar, så i det avseendet anser vi att man lyssnat på tok för mycket på våra besökande supportrar som inte riktigt kan ta att det pekas finger från en sektion med medelålders män och kvinnor..

- Klagomål har inkommit från besökare på sektion M1 och M2 - sektioner som är placerade rakt nedanför LS. Detta är sektioner helt utan årskort och således föremål för spontanbesökare - dessa har inkommit med klagomål på kastade föremål från LS. För oss som är stationerade på första raden är detta något som vi med fördel kan ha en åsikt kring då vi på nära håll med utgångspunkt från vår position kan se vad som sker - och inte heller detta är något som vi anser vara ett stort problem.

- Man vill förhindra att folk "hänger ut över räcket och hetsar" från LS mot bortasektionen. Hetsen kommer som vi ser det att ske på samma sätt från rad två och detta var också något som bekräftades under mötet. Så inte heller detta är enligt oss något som ligger till grund för en stängning av rad ett.

- Åtgärder likt kastnät är inte av intresse att testa. Vi föreslog att kastnät sätts upp i förebyggande syfte för att på så sätt skydda bortasektionen, och på så sätt skona en stängning av rad ett, men detta var inget vi fick gehör för. Enligt oss borde man först och främst testa en liknande åtgärd innan reducering av platser sker.

- Publikvärdar kommer att stationeras längs rad ett i syfte att iaktta och samla information i de fall de ser att folk kastar föremål eller på annat sätt bidrar till ordningsstörning.

- Berörda personer på rad ett kommer att erbjudas ströplatser i den mån det släpps upp lediga platser i anslutning till att årskorten förnyas - man kommer även att försöka tillgodose att så många som möjligt bereds plats tillsammans. Denna avstämning görs den 31/12 i samband med att föreningen får en bild av hur många som förnyat sina årskort. Vid önskemål kring nya platser uppmanas man att ta kontakt med Andrej så snart som möjligt för att hitta en bra lösning.

Utifrån ovan har vi viss förståelse för föreningens situation där man är pressad att agera då LS varit uppe på tapeten sedan tidigare - vad vi inte riktigt kan förlika oss med är tillvägagångssättet.

Värt att nämna är att detta beslut enligt föreningen inte enbart baseras på händelserna vid mötet med Bajen - men mycket säger oss att just den matchen varit startskottet för ett aktivt beslut och agerande. Detta till trots att händelserna vid det tillfället helt och hållet skedde utifrån ett säkerhetsarbete som inte föll väl ut då Bajen-supportrar tilläts gå igenom den avspärrning som är avsedd att hålla LS och bortastå separerade.

Andrej poängterade vid flera tillfällen att han personligen på inga sätt vill minska kapaciteten på Gamla Ullevi utan snarare öka densamma. Att han även ställer sig - väldigt - positiv till en ny arena/en arenaförändring var något som vi med ett leende tog med oss när vi lämnade ett Kamratgården i guldstrid..

Dajlas Gäng och Östra Sitt, genom Daniel Skarp

tisdag 3 november 2015

Matchbilder: Kalmar FF hemma.Blåvitt stupade i guldstriden under de sista omgångarna, poängtappen mot bland annat Halmstad hemma och Djurgården borta blev alltför kostsamma i slutändan. Att man bara klarade oavgjort mot Kalmar i lördags spelade egentligen ingen roll eftersom Peking lyckades slå Malmö borta. Oavsett var Emelie Hübner (@EmzaansFoto) på plats med sin kamera och dokumenterade Blåvitts säsongsavslutning.

Vänligen visa respekt och beskär inte eller redigera inte bilderna. Dela gärna med dig av bilderna med dina vänner men behåll vattenstämpel som finns i bildernas vänstra hörn samt ange fotograf vid publicering. För frågor kontakta Emelie på emelie_hubner@hotmail.com

onsdag 28 oktober 2015

Recension: AIK-IFK Göteborg

KUNDUNDERSÖKNING. Jag är nog inte ensam om att få massa spam till inkorgen. Vissa dagar är skräpmejlen till och med fler än antal misstag som Jos Hooiveld hinner göra under 90 minuter. Men så ibland är det något väldigt viktigt som sticker ut och som man väldigt gärna vill svara på. Som en kundundersökning från ticnet om evenemanget AIK–IFK Göteborg. För jag vill ju väldigt gärna hjälpa andra fans att välja rätt i djungeln av evenemang och var man kan hitta tre säkra poäng.

Hej Ticnet/AIK, för det första vill jag börja med att gratulera till ett riktigt bra evenemang. Inte ens Ingmar Bergman hade kunnat regissera aftonen på ett bättre sätt. Utan tvekan får evenemanget högsta betyg av mig då inledningen/uppladdningen var magisk. Precis som stämningen, spänningen, dramaturgin och inte minst avslutningen. Vilket mästerverk! Och som de flesta besökare hoppades på inför tillställningen så segrade de goda. Igen. Jag rekommenderar verkligen andra att besöka det här trevliga stället. Om jag varit en siamesisk trilling hade ni fått sex tummar upp.
Mvh
Jonas


tisdag 27 oktober 2015

#blavitstad - en sista styrkedemonstration

UPPMANING. Kamrater. På lördag är det dags. På lördag avgörs det. Guld eller tomhet.
Under året som gått har vi kraftsamlat som aldrig förr. Tifon, karavan, publikstöd och allt annat engagemang som inte visats upp på bra länge. Men det är inte slut än. Det finns lite kvar att ge.

Som en sista styrkedemonstration ber vi alla att fram till lördagens match visa sitt stöd på gator och på torg, på arbetsplatsen, i skolan, ja överallt där den blåvita familjen finns. Pryd din bostad i de finaste av färger, klä dig i blått och vitt, spela ängla-låtar var och varannan minut och visa att vi ÄR störst och bäst i Sverige.

Aldrig har vi varit starkare och vi ska än en gång visa hur stor den blåvita familjen är. Sprid budskapet och använd #blavitstad i sociala kanaler för att påvisa hur du bidrar till den blåvita inramningen.

//Snart skiner Poseidon

måndag 26 oktober 2015

torsdag 22 oktober 2015

Ett monster av kamplust.

COMEBACKGÄSTKRÖNIKA. Jag sitter och tänker på  vintern. Och de vindpinade och kalla vårdagarna, som gjorde allt för att försöka få vintern att nypa ännu ett tag om landet. Hur jävligt man kunde känna det då, när det enda man ville ha var en Allsvenska som rullade igång, ett Blåvitt som skulle utmana, som äntligen skulle ta oss ända fram. Det är guldet man tänker på. Som man alltid tänker på. Vinter, vår, sommar, höst. Guldet finns där för jämnan. Guld, guld, guld och lite pytt i panna mellan varven. För att få känna på. Testa lite. Smaka av.

Och nu närmar sig slutet på säsongen, och jag sitter och tänker på vintern? Hur det kan bli. Men jag tänker att så som jag längtade då, efter precis det här som vi har framför oss nu, längtar jag så det värker i kroppen till måndag kväll, 19.05. Två omgångar kvar. Två vinster räcker med största sannolikhet till det där efterlängtade guldet. Hur man än vrider och vänder på det, är det faktiskt så det ligger till.

Och bilderna av tappade poäng, straffmissar, öppet mål, felaktiga domslut, svaga forwards, försäljningen av Vibe, skadan på Rogne, svag trupp, svagt anfall eller vad det nu råkar handla om, det har jag lagt bakom mig nu. Det tjänar ingenting till i dagsläget att älta allt detta. Det är som det är, och nu står vi med två omgångar kvar och har en mycket god chans på det nittonde guldet.

Då måste vi pumpa in självförtroende i vårt blåvita universum, en självklar bild av oss själva som segrare, de starkaste. Vi har Solna och Peking på andra sidan, och de skrämmer inte livet ur mig om man säger så. De är inte starkare än Blåvitt, de har ingen generalplan för att spela hem det här, de har nerver som alla andra.

Därför ska vi inte vika ner oss, vi ska inte tala om brister. Vi ska lyfta fram det bästa ur oss som vi har, och bygga ett monumentalt monster av kamplust! Det är vi, supportrar, spelare, teamet runt laget, alla med blåvitt blod, det är vi som tillsammans bygger det mäktiga. Det är det mäktiga monstret som äntrar Kompisvallen på måndag kväll, det är det monstret som tillsammans ska gå in och göra ett jobb. Ett jobb som för alltid släcker ångesten från 09, som kommer att sätta oss i en katapultstol inför sista omgången nästa helg.

Vi är Blåvitt, och guldet ska hem. För tillfället finns ingenting annat som behöver uppta dina tankar. Ingenting annat.

tisdag 20 oktober 2015

Kämpa

En bitter dagen efter. En känslomässig karusell från förlust, till serieledare, till en poäng med bitter eftersmak.

Vi kan snacka om att det var hands vid straffen, att Hjalle gjorde två tvivelaktiga misstag som ledde till två mål. Men det är inte lönt och det är inte där problemet ligger. På ett sätt är det väl tur att det var just Hjalle som orsakade dessa två misstag om någon. En herre som kan ta på sig det och gå vidare med bravur. Men problemet är att anfallsspelet knappt fungerat sedan Vibe lämnade. Hade anfallet fungerat som det borde och gjorde hade vi antagligen inte varit i denna situationen som vi faktiskt är i. Boman har gjort bra insatser men han är samtidigt begränsad. Riski har blandat och gett. Engvall har så mycket fotboll i sig men har inte fått allt att stämma. Sköld har jag personligen knappt sett spela och verkar inte ha något större förtroende.

Samtidigt har Mads blivit för defensiv, Ankan har kommit av sig och Lennartssons lösning har tyvärr varit SEB på en kant. Bortamatchen i Halmstad var första gången och höll på att kosta oss mycket. Även mot Halmstad hemma testades samma lösning och det kostade oss två poäng.

Vi har ett stort problem och Jörgen har tyvärr inte fått ut någon bra lösning på detta. Vi har Smedberg på bänken som är en kantspelare av högsta allsvenska klass. Vi har SEB med hjärta och stake som få på bänken. Vi har Ankersen som är en teknisk och irrationell spelare. Trots dessa valmöjligheter har vi ett ej fungerande anfallsspel och är lättlästa som få. Kollektivet håller inte fullt ut längre.

På måndag möter vi allsvenskans just nu formstarkaste lag. Vår kanske största rival. På bortaplan. I en direkt avgörande guldmatch. Det är bara tre poäng som räknas, inget annat. Så snälla Jörgen. Visa handlingskraft och fingertoppskänsla. Överraska. Vi har grundstommen.Vi behöver spetsa till det som inte fungerar och varför inte göra det med dem spelarna som är bäst.

Släng upp Ankan eller SEB bredvid Engvall i ett 4-4-2 och låt Smedberg ta kanten. Kör någon form av 4-3-3 med SEB-Gurra-Mads centralt och Engvall-Rieks-Ankan som forwards.

Ett GULD står på spel och vi riskerar att tappa det mot AIK än en gång. Det vill jag verkligen inte ska hända. Norrköping kommer antagligen bara ta tre poäng till. Malmö borta är en ruggigt svår match samtidigt som jag har svårt att se att vi efter en eventuell seger mot AIK förlorar hemma mot Kalmar i en match som gäller guld.

Det är nu det är ALL IN - kämpa för SM-guld! Inte bara för oss supportrar, men framförallt för Salle. Det finns inget mer jag unnar framgång och glädje som vår Emil. Så kamrater, släpp alla negativa tankar och föreställ er känslan efter tre poäng mot gnaget. Tänk en avgörande match hemma mot Kalmar. Det är så det måste bli. Det är så det ska bli. NR 19 ska hem!

The Force Awakens

KÅSERI. Man kan säga vad man vill om blåvitt anno 2015. Eller för den delen under den moderna tiden post 2007. Det har talats om känsolmässiga hissar. Det har talats om "sämst när det gäller som mest". Det har talats om en försäsongsträning som renderat en grundfysik som inte kan jämföras med något annat under klubbens 111-åriga historia. Det har talats om hunger. Det har talats om mod. Driv. Vilja. Kamp. Det har talats om noggrannhet. Detaljer. Domslut. Konstgräs. Målskytte. Lasse Vibe. Thomas Rogne. Det har talats om guldstrid. Det har talats om ångest. Kramp. Frossa. Det har talats om motståndare. Om målskyttar. Armbågar. Och det har talats om Hjalmar Jonsson. Som så många gånger förr.

Det finns så ofantligt mycket att analysera. Nysta i. Penetrera och dissekera. Men för den delen kan man inte ta bort det faktum att gårdagens match innehöll allt och inget. Glädje. Hat. Ångest. Eufori. Besvkelse. En första halvlek som återigen kan placeras in på den absolut mörkaste och fulaste delen på skalan gällande acceptabla insatser. Det är helt jävla osannolikt märkligt att ända sedan katastrofmatchen (som visserligen gick väl, till slut) mot Sundsvall hemma, efterföljt av bedrövelsen mot Halmstad hemma och nu första halvlek mot Solna/DIF har det sett ut att vara så jävla långt ifrån en guldstrid, ett guldlag och ett vårspel. Förstår det verkligen inte. Vad är det som blockerar? Rädsla? Oroligheten i att förlora? Att ta ett felbeslut? Jag vet inte. Verkar som att en hårtork i paus har behövts i samtliga dessa tre matcher. Ser hellre 11 övertända spelare från start än 11 viljelösa, stillastående och ängsliga diton.

Man kan dryfta att guldet försvann med Vibe. Eller med Ronkens korsband. Eller med missade straffar mot DIF/Solna och Norrköping. Eller tappad 2-0-ledning mot Sundsvall borta. Eller i förlustmatch borta mot Falkenberg. Eller för den delen kryss mot HBK hemma. Man kan även trycka ut stora ord i att det inte går att vinna guld med en sådan som Hjalmar på plan.

Det enda vi dock vet att här och nu, eller åtminstone om 6 dagar, på Monster Jam-arenan, i Mordor, i den ständigt logistiska röran norr om Stockholms Central, det är där det avgörs. Mot de värsta av rivaler. Mot mörkret. Mot ondskan. Återigen ställs vi inför en helvetesmatch där det inte finns någon återvändo. Vinna eller försvinna. Segra eller dö. Våga eller att inte våga. Oavsett om det är Hjalmar Jonsson, Dick-son Etubuhu, Mohammed Ali Kahn, Mohammed Bangura eller Mohammed Al Hakim som står i vägen.

Det är dags för kraften att vakna. En sista gång.

måndag 19 oktober 2015

Matchchat: Djurgården borta

MATCHCHAT Matchchatten är baserad på en irc-kanal. Och för er som använder en egen irc-klient är det servern "irc.geekshed.net" och rummet #Baraben som gäller.
Skulle det uppstå problem med att ansluta till kanalen kan följande länk användas. [LÄNK]

Skicka !startelva för att få startelvan skickad till dig.Vi é Blåvitt

MUSIK. Hyllningarna är många till Sveriges bästa förening. Här är nästa bidrag från kamraten Mikael Hallström.

torsdag 8 oktober 2015

IFK - HBK filmen

Här kommer filmen från matchen mot HBK och födelsedagsfirandet av IFK vid kamratstenen. Vi beklagar att ljudet under sista delen av filmen fungerade sämre.måndag 5 oktober 2015

Motgångsbloggare i medvind!

KÅSERI. Efter att ha skrivit nåt tramsigt blajinlägg för någon vecka sedan inser jag att klagomursventilen behöver lättas igen. Det finns så mycket att säga om gårdagens fadäs, samtidigt som det känns som att inget mer behöver sägas. Man både vill ställa sig och skrika, agera, prestera, knyta näven, förena sig, mobilisera sig och inse att det fan inte är kört. Men på samma gång vill man även krypa ner, lägga sig i fosterställning på dörrmattan (inte i borås dock), blunda och sova ända till vi har joggat hem en jävla allsvenska, ett annat år.

Som jag skrev på twitter igår. Min bi-polära sida visar sig rätt stark nu. Jag vill säga till mig själv att hålla käft, sluta wajna och lipa över hur jävligt allt är. Ta mig i kragen, bitchslappa mig själv hårt, gaska upp mig, kamma mig, slicka sår och se till att göra allt som krävs för att lösa 9 pinnar i de sista matcherna för denna säsong. Men det är svårt. Extremt svårt. Samtidigt slog det mig, i samband med att jag råkade läsa Balkanders "krönika" från gårdagens plattmatch, att jag tänker fan inte resa mig upp och gå därifrån, lägga ner allt, kliva av och logga ut. Det ger inget.

Angående huruvida en "seriös" journalist kan göra sådär, det kanske kräver ett eget blogginlägg och en analys i sig självt, vilket jag inte pallar med just nu, och kanske dessutom bör överlåta till "dagens media" eller något sådant forum. Saken är den, att återigen lägga sig ner och dö, koppla ner, stoppa huvudet i sanden och "stejta" nåt jävla populistiskt och med det, förbehållslöst hylla stadens andra lag, när de återigen viker ner sig och visar vilken jävla pajasförening det är (ivrigt påhejad av inga fans och en mängd fåntrattar ur "etablissemanget"), det är frapperande.

Kanske skit samma avseende bruset runtomkring.

Matchen? Makalöst najs tifo (lägger ingen värdering i vad som stod, och vem som kreddar vem när det är föreningens och/eller Ultras födelsedag) i rätta färger och magisk inramning. Allt enligt boken. Nästan för varmt på ståplats i oktobersolens starka strålar. Fullt med folk. "Bring a friend-kampanj" från min sida där 3 tyska Bayernsupporters bjöds med till KB. Allt upplagt för fest. Men, då bjuds vi på säsongens i särklass sämsta jävla halvlekar. Hatar att dra fram "vad var det jag sa"-kortet, men det uppenbara i såsigheten och kladdet från "Sundsvall var minsann en engångsföreteelse" och att "vi har gjort läxan" är ju lika säkert som "amen i kyrkan", "heja häcken från GP" och 1,001 i odds från random spelbolag. Väntat. Men icke dess förty. Precis lika hemskt.

Jag förstår mig verkligen inte på psykologi (kanske både på grund av att jag tycker det är sjukt ointressant och för att jag är ingenjör). Inte det minsta, men det uppenbara i att guldfrossan ackompanjerat av en märklig coachning (Seb som ytter?) påverkar spelarna märkbart mycket, även det är ledsamt att se. Jag försöker förstå varför, VARFÖR föreningen (för det spelar uppenbarligen ingen roll vem som spelar, vilken tränare, styrelse, organisation eller veckodag det är) återigen är som mest chockad och blockerad av stundens allvar när det gäller som mest, det är oerhört märkligt. Vi har sett det 2009. Vi har sett det i otaliga matcher i EL-kvalspel. Vi har sett det i "givna matcher" mot Gefle, Falkenberg, Sundsvall, och nu då mot HBK. Vi har garanterat inte sett det för sista gången heller. Tyvärr.

När det då coachas lite i andra, Ankersen kommer in på sin position och kantspelet (det som varit det mest effektiva i år) kommer igång igen (om än för sent, med facit i hand), då manglar vi ju ner motståndet. Även om marginalerna är emot oss i Engvalls kryssträff, felaktiga (?) avblåsningar och Toms hemska miss, så får vi väl minnas att de i tidigare matcher varit med oss.

Lika osammanhängande som detta inlägg nu formeras, lika märkligt är det att förbundet slänger in nån jävla flöjt i Kristoffer Karlsson som ska blåsa denna match. Nu avgjorde han ju inget över huvud taget, det gjorde vi så bra själva, men att det finns utrymme att kasta in en helt oprövad (jag hade åtminstone aldrig sett eller hört talas om denna domare innan) i en brinnande (!) guldstrid, det är sjukt märkligt det också.

Nej, det finns inget annat än 3 raka vinstmatcher nu för att ha någon som helst chans på guldet.
Om det är möjligt? Såklart.
Om jag tror på det? Inte just nu (fråga mig igenom om någon vecka).
Om spelarna tror på det? Det utgår jag ifrån.
Om Andess gör sin förbannade plikt och stoppar peking på dörrmattan? Förhoppningsvis.
Om vi sålde guldet med Vibe? För tidigt att säga, men högst sannolikt.
Om mycket kan lastas på Håkan i rötna dyra värvningar som blockat lite av Grens budget? Ja.
Om vi läst det sista kring att FC realbarcelonamffhäcken är världens bästa lag? Haha.
Om vi törstar efter det förbannade jävla guldet tillräckligt mycket? Hoppas det.

söndag 27 september 2015

Highlights: IF Elfsborg - IFK Göteborg

Huvudfilmen Ellos - IFK

Här kommer huvudfilmen från torsdagens "hemmamatch" i Borås. Denna dag var vi inte bara bäst i Sverige på fotbollsplanen, utan också på läktarna.
Fortsätt nu så här kamrater och ge spelarna allt stöd vi kan så ska vi nog ta den efterlängtade nummer 19!
Länk till Änglarnas youtubekanal:

lördag 26 september 2015

Vem var det som kasta?

GBGVSSTHLM. Göteborgs-Postens Mattias Balkander bloggade i tisdags om SVT:s urusla rapportering och bildval från Blåvitt-Hammarby då det bara visades när blåvita supportrar kastade en bengal ner mot Bajenklacken. SVT bad senare om ursäkt då det i själva verket var vraken/dalmasarna som kastade först vilket inte framkom. En ganska viktig detalj tyckte några. Men tydligen inte alla. För i dag i DN går tv-krönikören Johan Croneman till attack och skriver att "SVT:s pudel, deras ursäkt, var nästan beklämmande" och menar samtidigt att det är skitsamma vem som började.

För er som är intresserade av den senaste bengalkastardebatten så rekommenderar jag att ni läser Balkanders blogginlägg innan ni scrollar vidare. Det är för långt att citeras men jag klipper in den kanske viktigaste biten:
Jag kan under mina dryga 20 år som utsänd reporter på olika evenemang inte minnas att jag har reagerat lika starkt på bildval och vinkling som denna gång.
Blåvittsupportar drog fram konspirationsteorier om att det var en bajjare i klipprummet och mycket annat mer eller mindre troligt. Hur det var lär vi aldrig få veta. Men hur som helst publicerades det i går (fredag) en ursäkt från SVT på IFK Göteborgs hemsida som bland annat löd:
Vi är helt överens om att det inte blev bra i vår sändning. Dels var valet av bilder felaktigt, och gav en missvisande bild av händelseförloppet.
Bra med en ursäkt. Det är inte alltid så lätt att erkänna ett misstag. Bortförklaringar har man hört många genom åren. Eller oftast hör man ingenting. Tv-tyckaren Johan Croneman på DN tyckte däremot att SVT gjorde helt fel då pudeln "var nästan beklämmande":
Vad ber man svenska folket om ursäkt för? "Aktuellt" kan i fortsättningen inte visa en bild på mördandet i Syrien, utan att samtidigt, varje gång, känna kravet på sig att reda ut hela jäkla skuldfrågan: Vem var det egentligen som började? Vem förtjänar faktiskt att kola vippen? Man måste kanske ändå börja med första världskriget...?
Först och främst, att jämföra Syrienkriget med Blåvitt-Bajen är väldigt respektlöst. Sämre liknelse får man leta efter. Tips: kanske i framtiden ta något som inte har med massmord/massflykt och krig att göra. Fråga Åsa Romson.

I det här fallet var skuldfrågan simpel att reda ut och bara tagit några sekunder extra i inslaget. Bajen/Leksandfansen kastade först. Det finns tydliga bevis. Visst, bengalen kastades tillbaka. Men hade hela händelsen funnits med i inslaget (och med mindre spekulationer) så hade det här inlägget aldrig skrivits och Croneman hade fått skriva en krönika om innebandy eller Ellos istället.

"Jag skiter högaktningsfullt i vem som började", skrev Croneman. Klart han skiter i det när han sitter i en soffa 50 mil bort på Södermalm. Men ibland får man se världen med sina egna ögon, inte genom en tv-apparat. En hel del folk som inte var på plats eller såg matchen på tv trodde garanterat när de såg inslaget att Blåvittfansen kastade först och startade allting. Därför var det för alla Blåvittsupportrar på plats jäkligt viktigt att bli rentvådda. Och jag är glad att de nu blivit det.

Jag försvarar inte att enstaka Blåvittfans kastade föremål mot Bajenklacken, men ett tag var "verkligheten" som SVT spred att söderbönderna inte kastade något överhuvudtaget förrän LS gjorde det. Det är nu korrigerat. Spegla verkligheten har jag fått lära mig att journalister ska göra. Inte bara en del av verkligheten.

SVT har bett om ursäkt. När gör DN det? 

Från 3:a till serieledning: 91:a minuten och framåt (Uncut version)

Underläge, ångest, straff, mål, eufori, galen stämning, hyllningar till ärkeängeln Emil och fortsatt serieledning...... Se och njut änglar! OBS. Huvudfilmen från karavanen, matchen m.m. kommer även ut inom snar framtid.fredag 25 september 2015

Medgångsbloggare i motvind!

KÅSERI. För länge sedan, i en galax långt, långt borta skrevs det senaste inlägget från min sida. Eller åtminstone för mer än en månad sedan, efter 4 jävla noll mot ett lag från Hisingen. Detta superlag som igår tydligen spelade hemma mot Åtvidaberg, samtidigt som stadens tredje högst rankade lag spelade hemma mot nåt annat lag, och vi spelade bortamatch på dörrmattan i Borås. Med fler åskådare på plats där, än vad just tidigare nämnda hisingslaget OCH stadens tredjelag tillsammans lyckades uppbringa i publikväg. I vanlig ordning spelar det ju ingen som helst jävla roll vad alla andra gör, men det vittnar om att det är något i luften i år. Det år som återigen ska bli ett blåvitt år.

Varför väljer jag att göra comeback nu då? Eller om man fraserar om frågeställningen, varför har jag inte skrivit på länge? Varför ens orda om det över huvud taget? (Avd. ta sig själv på stort allvar.) Nej, men ärligt talat har jag dragits med en jävla skrivkramp kombinerat med att det varit rätt gött att bara vara på matcherna utan att memorera allt för jävla mycket vad som skett, och med det sitta och dunka text i några timmar efter match när man istället bara vill suga i sig supersöta Twitterflöden, hyfsade positiva krönikor från "experter" och sköna highlights. Nu ska det ju givetvis tilläggas att jag inte på långa vägar står med nåt jävla anteckningsblock eller diktafon under matcherna, eller för den delen håller käft och bara analyserar. Men ändå, lite befriande att bara götta sig i de fina resultaten, ryckas med och delta i den fantastiska stämningen.

Resultaten ja. Som jag knapprade ut på Twitter igår efter ett ett mot Andess och resten av postorderbönderna, "det är ändå jävligt imponerande att vi ligger där vi ligger med såpass kalla anfallare och en Ankersen som inte riktigt är på topp." Vadå, gnäll igen? Njae, inte riktigt, mest konstaterande och lite ledsamt att vi som sagt med stor sannolikhet hade joggat hem den här jävla serien om våra forwards, post Vibe, hade presterat ens i närheten av vad den defensiva delen av elvan och spelet gjort. Då ska det ju iofs tilläggas att charmören Søren för all del gjort en jävla massa gött och tio baljor, vilket inte skall förringas. Men han är ju inte anfallare...

Samtidigt, poängen är ju att det spelar ju ingen roll vem som gör målen, inte alls, men att vi som igår inte lyckas varken förvalta eller skapa mer än det som görs, med tanke på Andess och resten av gängets slöhet i försvarsspelet är lite deppigt. Nu är ju serieledningen intakt, vi är där, har allt i egna händer och ska bara ta detta ändå, och, all in all var ju ett kryss igår rätt okej med facit i hand. Men, med bjudningarna som ges, chanserna som finns och pressen vi har hade en vinst varit mer rätt och riktig.

Var vill jag komma? Vet ej, i vanlig ordning. Konsekvens och kontinuitet är bra, vilket i och för sig inte varit signumet i forwardsparet (på gott och ont) men den populistiska ådran i mig ropar på att Boman och Sköld borde starta på måndag, samtidigt som den resonliga ådran (finns det en sådan?) i mig säger att vi måste nöta vidare med Engvall, han har ju det i sig. Det ena utesluter ju inte det andra så sett, Engvall och Boman borde kanske starta då, med sub på Sköld om/när det blir läge för ett forwardsbyte. Var är Riski då? Ja, inte på plan i alla fall. Visst, bra fart och fin inställning när han lirar, men det händer inte mycket. (Ja, han spelade fram till kvitteringen i Henkeborg!) Åtminstone händer det inte så mycket man kan förvänta sig. Om man nu kan förvänta sig något.

Skit samma. Dravel och kvantitet kommer igen i den gnällarmada som legat latent i mer än en månads tid nu.

Slutklämmen då, för att wrappa upp det här jävla dynginlägget. Från och med nu spelar det ingen som helst roll vem som gör målen, hur det ser ut, när matcherna avgörs, vem som byter med vem, vilken ramsa som mumlas när, hur få det är på Hisingens matcher, hur många bengaler som bränns, vem som dömer, vilka som är på andra planhalvan, hur avslagen bärsen är, vilket väder det är eller för den delen hur i helvete det går i alla andra matcher, det är nu det gäller. Det är nu vi fortsätter ha det i egna händer. Det är nu du, jag, vi och alla andra gör vår förbannade plikt att dyka upp på läktaren när våra gubbar spelar. Det är nu det är tid för guld.

I väntan på highlights

I väntan på highlights kör vi ut den här. Hur kan man inte älska den mannen?