2014/10/04

Matchbilder: Djurgården hemmaVinsten mot Djurgården häromsisten sett ur Emelie Hübners (@EmzaansFoto) kameravinkel.

Bilderna får inte spridas utan Barabens och Emelies tillåtelse.