2013/11/07

Bertil Rignäs måste bryta tystnaden - eller avgå

Kvittofiffel. Onsdagens Uppdrag granskning i SVT var ingen rolig upplevelse för IFK Göteborg och dess medlemmar. I  programmet visades hur föreningens ordförande Bertil Rignäs i samband med den stora fastighetsmässan MIPIM i Cannes lämnat in en lunchnota på 60 Euro, en nota som vid närmare kontroll visade sig vara ett inköp av ett svart klänning i en klädboutique. Bertil Rignäs befann sig på mässan i sin egenskap av VD för det allmännyttiga Bostadsbolaget.

Bertil Rignäs vägrade att medverka i programmet. Via mejl lät han meddela att han lämnat in fel kvitto och nu skulle återbetala summan.

Vi är alla ofullkomliga och kan göra fel. Jag har full förståelse för att en vd i ett stort bolag har en mängd olika kvitton att hålla reda på och att det någon enstaka gång kan hända att man lämnar in fel kvitto. När felet påpekas gör man rätt för sig.

Men i sådana fall handlar det också om trovärdighet. Ett lunchkvitto och ett kvitto från en klädboutique är inte särskilt lika varandra. Om det varit ett lunchkvitto skulle också syftet med lunchen och namn och tillhörighet på dem som deltog ha funnits med.

Bara en person kan reda ut hur det här felet har kunnat uppstå och det är Bertil Rignäs själv. I stället väljer han att inte medverka i programmet och därefter undvika mediekontakter överhuvudtaget.

Bertil Rignäs agerande skadar IFK Göteborgs anseende. Rignäs måste omedelbart inför offentligheten redogöra för vad som har hänt och hur det har kunnat hända. Om han inte gör det är hans förtroende förbrukat. Inte bara som vd i Bostadsbolaget, utan också som ordförande för IFK Göteborg. Klubben har redan genom sin huvudsponsor Prioritet Finans tveksamma affärer och eget skattetrixande ytterst små marginaler i fråga om affärsetik och moral. För en klubb som IFK Göteborg måste det i princip råda nolltolerans i dessa frågor.

Tystnaden från Bertil Rignäs sida har motiverats med att det finns en hotbild mot honom från tidigare, i hans egenskap av vd för Bostadsbolaget. Det är möjligt, och sådana hot måste tas på allvar. Men det finns ingen hotbild som hindrar honom från att skriftligen förhålla sig till de frågor som nu oundvikligen kommer på bordet, eller att ge telefonintervjuer i saken.

Är det så att Bertil Rignäs inte förstår vad det innebär att vara ordförande för en modern klubb som IFK Göteborg, i ett öppet och transparent samhälle? Bertil Rignäs har redan tidigare kritiserats för att han syns för lite som klubbens ordförande och ansikte.

När det gäller avslöjandena i Uppdrag granskning visar all erfarenhet av krishantering att ju längre man dröjer med att öppet förhålla sig till kritiken, desto värre blir det. Tystnaden drabbar både Bertil Rignäs själv och de institutioner han representerar.

Jag hoppas att Bertil Rignäs just i denna stund sitter och formulerar ett tydligt pressmeddelande och ställer sig till förfogande för intervjuer. I annat fall kan han inte fortsätta som ordförande för IFK Göteborg. Klubben kan i så fall heller invänta hans avgång till årsmötet i vår. Bertil Rignäs måste i så fall avgå redan nu. För hans eget och för IFK Göteborgs bästa.

Ulf Bjereld