2015/02/24

Motion till IFK Göteborgs årsmöte

ÅRSMÖTE. Ett märkligt sammanträffande får man nog kalla det. Att det i morse i media kommer ut uppgifter att IFK Göteborgs resultat för 2014 blir röda siffror på 6–8 miljoner kronor vilket så klart många supportrar går i taket över och undrar hur det kunnat ske, trots ett år där det knappast gått uruselt sportsligt eller publikt (trots att målet är högre satt) och på det sålt spelare för rätt rejäla summor (Ludwig, Sam, Hysén med flera). I går skickade jag nämligen in en motion som ska behandlas på föreningens årsmöte den 9 mars:
IFK Göteborg är en förening som präglas av öppenhet och kamratanda mot sina medlemmar, och en förening som bryr sig om och lyssnar på sina medlemmar. När kampen för bevarandet av 51-procentsregeln ägde rum stod föreningen längst fram i ledet tillsammans med medlemmarna. Årsmötet är medlemmarnas främsta verktyg för att påverka hur föreningen drivs och styrs. Underlaget för att medlemmarna på årsmötet ska kunna fatta välunderbyggda beslut angående både det gångna och det kommande verksamhetsåret är dock något bristfälligt.
För att som medlem kunna avgöra om föreningen under det gångna året har drivits på det sätt som förväntas räcker det inte att jämföra det sportsliga utfallet i förhållande till uttalade mål. Medlemmarna bör också ha möjlighet att jämföra det ekonomiska utfallet i förhållande till uttalade mål, i form av det gångna årets budget. En godkänd revision talar förvisso om att ekonomin skötts enligt lagar och regler, men inte hur ekonomin skötts. För att kunna besluta om hur föreningen ekonomiskt bör drivas under det kommande året bör medlemmarna också ha underlag nog för det, i form av det kommande årets föreslagna budget.
Detta är inte något unikt. Rosenborg BK, en förening som precis som IFK Göteborg är bland nordens största, har sedan ett antal år tillbaka presenterat tidigare års och kommande års budget för sina medlemmar i samband med årsmötet. Öppenhet och medlemsdemokrati är två av IFK Göteborgs allra främsta styrkor. Låt oss göra dem ännu starkare. IFK Göteborgs årsmöte 2015 föreslås därför besluta:
att föreningen i verksamhetsberättelsen för år 2015 och framåt inkluderar det gångna verksamhetsårets rambudget samt det kommande verksamhetsårets föreslagna rambudget, tillsammans med resultaträkningen.