2014/04/07

Hjalmar Jonssons Vänsterfot

En ny "Blåvit-hit"!
Blåvittsupportern och göteborgsartisten Christopher Stone Kärnsund har tillsammans med Baraben.com gjort en Rally-inspirerad hyllningslåt till Blåvitt i allmänhet och vissa profiler i synnerhet.
Från det kommande albumet "Straight out of Kålltorp". En given hit på matchuppladdningen!
Hjalmar Jonssons Vänsterfot

/@BarabenStellham