2014/02/20

27 februari

  • 1844 – Santo Domingo blir självständigt.
  • 1933 – Riksdagshuset i Berlin förstörs i en anlagd brand.
  • 2010 – 600 personer omkommer  i en kraftig jordbävning utanför Chiles södra kust.
  • 2014 –  ..............

  • 2 0 : 0 0