På gång


måndag 9 september 2013

Den dolda läroplanen.

Som lärare måste man förhålla sig till läroplanen på ett professionellt sätt. Man bör agera med pondus och med ett förhållningssätt som ger eleverna en trygg och inbjudande atmosfär. Men vad alla inte vet, är att det också finns en dold läroplan. Åtminstone för vissa lärare.

Jag håller som bäst på med att färdigställa ett mindre kompendium om väder och klimat. En inte helt lätt text alla gånger. Men du kanske funderar över vart den dolda läroplanen tog vägen? Här följer ett exempel, och ett par meningar ur kompendiet:

"Vädret handlar om vad som händer i atmosfärens nedre skikt vid en bestämd tidpunkt, under ett dygn eller under en kortare period. Man kan exempelvis tala om hur vädret ska bli klockan 12.00 i morgon, under de kommande dagarna eller hur vädret var i Göteborg den 4 oktober 1904."

För den oinvigde kan dessa meningar passera som vilken information som helst. Men som lärare har man med barn och ungdomar att göra. Man vet, utan undantag, att frågan förr eller senare kommer:
- Varför just den 4 oktober 1904? (alternativt vad hände i Göteborg då?)

I samma ögonblick som frågan ställs så läggs bollen upp på straffpunkten, och det stora smörgåsbordet breder ut sig. Vart ska man börja? På Café Olivedal, med Torbjörn, Bebben eller raden 18-6-2? Det är bara att låta historien flöda, projektorn gå varm och ge eleverna en fantastisk dos svensk fotbollshistoria!

Och det finns alltid tid. Mycket tid. Det är det som är det bästa med den dolda läroplanen. Antar att den är cementerad på Änglagårdsskolan.