2012/06/15

Engelsmännen rasande inför Sverige-matchen

Jo, för mer öl är verkligen vad snubben i
medeltids-korsfarare-outfit - och hans polare - behöver...